Pro Kapital: AS Pro Kapital Grupp algatab kirjaliku menetluse tagatud võlakirjade 2020/2024 osas

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) taotleb Nasdaq Stockholm börsil noteeritud võlakirjade omanikelt nõusolekut, et võimaldada Ettevõtte Nasdaq Tallinn börsil noteeritud võlakirjade osalist ennetähtaegset lunastamist.

Ettevõte on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2024 ISIN SE0013801172 kogumahus 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Võlakirjade tingimuste kohaselt ei saa Ettevõte säilitada ega pikendada ühtegi olemasolevat finantskohustust (va finantskohustus, mis on tingimuste kohaselt lubatud) ennetähtaegselt või muuta osamaksekuupäevi selliselt, et nende tagasimaksed toimuksid enne Võlakirjade lõplikku lunastamiskuupäeva. Ettevõtte taotlus on seotud tagamata, mittekonverteeritavate, fikseeritud intressimääraga võlakirjadega, ISIN EE3300001676 (edaspidi Tagamata Võlakirjad), mille osas soovitakse sooritada osalist ennetähtaegset lunastamist summas, mis on võrdne maksimaalselt 15 protsendiga Tagamata Võlakirjade kogusummast, so ligikaudu 1,45 miljonit eurot. Ettevõtte taotleb Võlakirjade omanikelt Tagamata Võlakirjade osalise ennetähtaegse lunastamisega nõustumist.

Võlakirjade omanikelt vastava heakskiidu saamiseks on Ettevõte täna teinud agendile Nordic Trustee & Agency AB (publ) ülesandeks algatada Võlakirjade osas kirjaliku menetluse (edaspidi Kirjalik Menetlus). Kirjaliku Menetluse teate teeb agent kättesaadavaks oma veebilehel (https://nordictrustee.com/) ja see on lisatud inglisekeelsena käesolevale teadaandele.

Heakskiitmiseks kohaldatav hääletamisnõue on Kirjaliku Menetluse teates sätestatud järgnevalt, (i) omanikud, kes esindavad vähemalt kahtekümmend (20,00) protsenti korrigeeritud nimiväärtusest, osalevad Kirjalikus Menetluses ja (ii) kaks kolmandikku (2/3) korrigeeritud nimiväärtusest, mille korral annavad omanikud Kirjalikus Menetluses heakskiidu. Ettevõte on juba saanud lubaduse heakskiitmise poolt hääletada Võlakirjade omanike enamuselt, kes moodustavad kokku ligikaudu 75 protsenti Võlakirjade korrigeeritud nimiväärtusest.

Lisateavet hääletusnõuete ja Kirjaliku Menetlusega seoses oluliste kuupäevade kohta leiate Kirjaliku Menetluse teatest.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå on tegutsenud Kirjaliku Menetluse õigusnõustajana.

Written Procedure Q3 2023

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.09.2023 Kinnisvara müügikoolitus