Trigon Property Development: Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused

Trigon Property DevelopmentAS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 4. juunil 2021.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 14:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 608 419 häält, mis moodustab 57,9770% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

          1.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2020 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht 31.12.2020 a. seisuga oli 2 497 679 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 893 Eurot.

          2.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 347 893 Eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

          3.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas valida Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

          5.     Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas seoses Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamisega, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

          6.     Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

(i)      Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 849 114,07 Euro võrra, summalt 2 299 020,17 Eurot, summani 449 906,10 Eurot;

(ii)      Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel selliselt, et vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,411 Euro võrra 0,511 Eurolt 0,10 Euroni. Aktsiaseltsi aktsiate arv jääb samaks (4 499 061);

(iii)      Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089 Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele;

(iv)      Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses; ja

(v)      Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021. a, kell 23:59.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC