Prokapital: 2018 a. IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte juhi ülevaade

2018. aasta on olnud Pro Kapitalile märgiline, kuna saavutasime oma äritegevuses olulisi verstaposte, mis omakorda väljenduvad Ettevõtte finantstulemustes. Oleme näidanud stabiilset kasvu kõigis peamistes tegevusvaldkondades ja pühendume paremate tulemuste saavutamisele ka edaspidi.

Pro Kapitali eesmärk on tugevdada oma positsiooni ühe suurima ja kindlaima kinnisvara ettevõttena kogu Baltikumis, pöörates üha rohkem tähelepanu tegevuse kõikidele aspektidele. Mul on eriliselt hea meel selle üle, et 2018. aasta neljandas kvartalis avas Pro Kapital ainulaadse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn, mis asub tulevikus valmiva Tallinna transpordikeskuse südames. See uus maamärk on pidevas arengus ning tervitab juba 2019. aasta varakevadel oma katusel unikaalset vaateratast.

Alates 19. novembrist 2018 kaubeldakse Pro Kapitali aktsiatega Tallinna Börsi põhinimekirjas. Oleme enam kui kunagi varem pühendunud uute kogukondade rajamisele ja soovime jagada oma tegemisi võrdväärselt nii investorite kui avalikkusega.

Ehitame uusi kogukondi

Meie äritegevus ei seisne üksnes eluhoonete ehitamises. Loome terveid kogukondi ja parandame elukeskkonda. Pea 25 aastane kogemus oma valdkonnas võimaldab meil tulevikuvõimalusi ette näha ja seeläbi anda arendatavatele piirkondadele täiesti uue väärtuse. Üks märkimisväärsemaid arendusi, Kristiine City Tallinnas, on teerajajaks kinnisvara väärtuse kasvule kogu piirkonnas. Arendame piirkonda erinevate etappidena. Kristina Majade arendusprojektis oleme lõpule jõudnud kuue eluhoone ehitusega kümnest. Kokku oleme müünud 155 uut kodu viies kortermajas. 2018. aasta detsembris valminud kuuendas kortermajas on müümata vaid 8 korterit. Järgmise nelja, Kristina Majade arendusprojekti, eluhoone ehitustööd on käimas. Samaaegselt ehitustegevusega tegeleme aktiivselt korterite eelmüügiga ja 43 korterile oleme sõlminud eelmüügilepingud.

Pro Kapitalil on projekteerimisel mainekas Kalaranna elamu- ja ärikvartal Tallinna vanalinna piiril. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb sellest ühe eksklusiivseima arendusprojekti kogu linnas. Kasvava huvi tõttu projekti vastu alustasime esmaste broneerimistega 2018. aasta juulis. Olenemata sellest, et ehitustööde- ega reklaamitegevusega ei ole veel alustatud, oleme tänaseks kinnitanud 76 broneeringut Kalaranna elupindadele.

Riias, Kliversalas, ehitame elamupiirkonda, mis pakub suurepärast vaadet linna keskusele. Uus elamupiirkond asub Daugava jõe ja Agenskalna lahe kaldal. 2018. aasta kevadel lõpetasime eksklusiivse River Breeze Recidence ehituse. Residentsis on saadaval veel vaid 37 luksuskorterit. Jätkame Kliversala järgneva etapiga, aga samuti teiste arendusprojektidega Riias. Hetkel on projekteerimisel Tallinase elamukvartal – kaasaegne kombinatsioon uutest ja restaureeritud ajaloolistest hoonetest. Veel üks arenduspiirkond on endise tehase alal asuv Zvaigznes kvartal, kus valmivad äripinnad moodustavad bürookompleksi. Selle piirkonna projekteerimine on samuti töös.
Vilniuses on Pro Kapital arendamas vanalinna servas asuvat Šaltinių Namai elukvartalit, mis pakub suurepäraseid vaateid ajaloolisele linnale. Arendusprojekti esimene etapp on valminud ning tänaseks peaaegu välja müüdud. 2017. aastal alustasime teise etapi, Šaltinių Namai Attico, elamuhoonete ehitamisega. Tänaseks oleme allkirjastanud 77 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet valmivad 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete kinnistute omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega.

Jätkuv finantstulemuste paranemine

Mitmete arendusprojektide etappide valmimine, mis on turul tõestanud oma atraktiivsust, väljendub selgelt aruandeperioodi heades majandustulemustes. 2018. aasta lõpu seisuga ulatus Ettevõtte käive 28 miljoni euroni, mis märgib 99%-list kasvu võrreldes 14,1 miljonilise müügituluga 2017. aastal. Ettevõtte müügitulu on kasvanud kinnisvara segmendis tulenevalt nelja korterelamu valmimisest Tallinnas ja ühe korterelamu valmimisest Riias. Kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalse müügilepingu allkirjastamist. Aruandeaasta puhaskasum 18 miljonit eurot on 18,5 miljoni võrra suurem kui 0,5 miljoniline kahjum 2017. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas oluliselt T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasv seoses keskuse valmimise – ja avamisega.

Ettevõte teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et tõsta efektiivsust ja otsime võimalusi vähendada finantskulusid sooviga refinantseerida olemasolevaid võlainstrumente. Näeme stabiilset müügitulude ja äritegevuse tulemuste kasvu ka tulevastel perioodidel.

2018. aasta lõpu seisuga oli Ettevõtte koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 83,3 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,5 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Ettevõttes töötas 31. detsember 2018 seisuga 89 inimest, 40 neist olid hõivatud hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2018. aastal oli 28,0 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 99%. 2017. aasta sama perioodi kogukäive oli 12,1 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja koos lõpetatud tegevusvaldkondadega 14,1 miljonit eurot. Neljanda kvartali kogukäive oli 6,9 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 4,3 miljoni euro kogukäibega. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2018. aasta tulemusi on positiivselt mõjutanud Kristina Majade arenduse neljanda, viienda ja kuuenda elumaja valmimine ning Marsi 6 renoveerimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2018. aasta brutokasumi moodustas 9,6 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 78% võrra. 2017. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 4,6 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 5,4 miljonit eurot Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 2,7 miljonit eurot võrrelduna 2,1 miljoni euro brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.
2018. aasta ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 19,1 miljoni euro võrra, moodustades ärikasumi 21,5 miljonit eurot. 2017. aasta ärikasum oli 1,8 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 2,4 miljonit eurot ärikasumit Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 16,7 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,2 miljoni euro brutokasumiga. Ärikasumi kasv sisaldab kasumit kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest. Ümberhindluse mõju 2018. aastal oli 18,0 miljonit eurot (lisa 7).
2018. aasta puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 18,5 miljoni euro võrra, moodustades kasumi 18,0 miljonit eurot. 2017. aasta tulemiks oli 1,0 miljonit eurot kahjumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 0,5 miljonit eurot kahjumit Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 15,8 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskasumiga 0,9 miljonit eurot.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2018. aastal -1,0 miljonit eurot võrreldes -5,3 miljoni euroga 2017. aastal. 2018. aasta neljanda kvartali rahavood põhitegevusest moodustasid -4,5 miljonit eurot võrrelduna -2,2 miljoni euroga 2017. aasta samal perioodil.
Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembril 2018 seisuga 1.80 eurot võrreldes 1.46 euroga 31. detsembril 2017.

Jätkuvad tegevusvaldkonnad Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
Tuhat eurot 2018
12 kuud
 Korr. 2017
12 kuud
2018
4. kv
2017
4. kv
2018
12 kuud
Korr. 2017
12 kuud
 
Käive 27 991 12 077 6 948 4 281 27 991 14 098
Brutokasum 9 576 4 561 2 684 2 056 9 576 5 380
Brutokasum, % 34% 38% 39% 48% 34% 38%
Ärikasum/ -kahjum 21 467 1 797 16 688 1 155 21 467 2 385
Ärikasum/ -kahjum, % 77% 15% 240% 27% 77% 17%
Puhaskasum/ -kahjum 18 040 -953 15 761 922 18 040 -518
Puhaskasum/ -kahjum, % 64% -8% 227% 22% 64% -4%
Kasum/ -kahjum
aktsia kohta (euro)

0,30

-0,02

0,26

0,02

0,30

-0,01

  31.12.2018 31.12.2017
 
Varad kokku (tuhat eurot) 245 105 175 158
Kohustused kokku (tuhat eurot) 144 383 92 476
Omakapital kokku (tuhat eurot) 100 722 82 682
Võla / omakapitali suhe * 1,43 1,12
Varade tootlus, % ** 8,6% -0,3%
Omakapitali tootlus, % *** 19,7% -0,6%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,78 1,46

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017
VARAD  
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 040 10 317
Lühiajalised nõuded 2 937 4 888
Varud 59 331 38 024
Käibevara kokku 69 308 53 229
Põhivara
Pikaajalised nõuded 216 37
Materiaalne põhivara 7 128 7 435
Kinnisvarainvesteeringud 168 129 114 140
Immateriaalne põhivara 324 317
Põhivara kokku 175 797 121 929
VARAD KOKKU 245 105 175 158
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 10 328 6 738
Ostjate ettemaksed 5 716 7 224
Lühiajalised võlad tarnijatele 11 939 10 091
Maksukohustused 357 132
Lühiajalised eraldised 852 170
Lühiajalised kohustused kokku 29 192 24 355
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 112 009 62 527
Muud pikaajalised kohustused 1 039 3 437
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 004 2 058
Pikaajalised eraldised 139 99
Pikaajalised kohustused kokku 115 191 68 121
KOHUSTUSED KOKKU 144 383 92 476
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 082
Ümberhindluse reserv 3 262 3 256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 59 944 60 369
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 16 811 -419
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 98 098 81 287
Mittekontrolliv osalus 2 624 1 395
OMAKAPITAL KOKKU 100 722 82 682
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 245 105 175 158

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2018 
12 kuud
Korr.
2017 

12 kuud
2018
4. kv 
2017
4. kv
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 27 991 12 077 6 948 4 281
Müüdud toodete ja teenuste kulu -18 415 -7 516 -4 264 -2 210
Brutokasum 9 576 4 561 2 684 2 071
Turustuskulud -1 336 -822 -630 -186
Üldhalduskulud -5 427 -5 256 -1 390 -1 478
Muud äritulud 18 823 4 114 16 144 748
Muud ärikulud -169 -800 -120 0
Ärikasum/ -kahjum 21 467 1 797 16 688 1 155
Finantstulud 4 6 1 3
Finantskulud -3 473 -3 352 -925 -817
Kasum/ kahjum enne tulumaksu 17 998 -1 549 15 764 341
Tulumaks 42 596 -3 582
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum 18 040 -953 15 761 923
         
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 435 0 0
Perioodi puhaskasum/ -kahjum 18 040 -518 15 761 923
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 16 811 -419 14 491 955
  Mittekontrolliv osalus 1 229 -99 1 270 -32
 
Tulumaksujärgne muu koondkasum
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 -4 0 3
Aruandeperioodi koondkasum kokku 18 040 -522 15 761 926
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 16 811 -423 14 491 958
  Mittekontrolliv osalus 1 229 -99 1 270 -32
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevus-
valdkondadest (euro)
0,30 -0,02 0,26 0,02
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) 0,30 -0,01 0,26 0,02

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2018 
12 kuud
Korr.
2017 

12 kuud
2018 4.kv  2017 4. kv
Põhitegevuse rahavood  
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum 18 040 -518 15 762 923
Korrigeerimised:
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 214 455 56 -20
  Kasum põhivara müügist -4 -3 045 0 0
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -418 0 0 0
  Põhivara väärtuse muutus -13 -26 -13 -26
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -17 979 -530 -16 069 -530
  Kasum tütarettevõtete osade müügist 0 346 0 0
  Finantstulud ja –kulud 3 468 3 460 923 815
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) 15 345 12 410 -1 428 -683
Muutused käibevahendites:
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 1 773 -408 931 -833
  Varudes -21 248 -23 880 -2 611 -4 221
  Kohustustes ja ettemaksetes -119 6 556 -1 420 2 367
  Eraldistes -107 -101 -609 23
Põhitegevuse rahavood kokku -1 048 -5 281 -4 478 -2 186
         
Rahavood investeerimistegevusest      
Materiaalse põhivara soetamine -206 -281 -40 -127
Immateriaalse põhivara soetamine -24 -52 -17 -22
Laekumised põhivara müügist 336 6 651 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -47 786 -24 772 -16 702 -7 424
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 1 000 0 1 000 0
Neto rahavood tütarettevõtete müügist 0 6 249 0 0
Saadud intressid 4 6 1 2
Rahavood investeerimistegevusest kokku -46 676 -12 199 -15 758 -7 571
       
Rahavood finantseerimistegevusest      
Aktsiakapitali suurendamine 0 4 328 0 4 328
Dividendimakse -850 0 0 0
Vähemusosalusega seotud netomuutus 0 -480 0 0
Laekumised võlakirjade eest 0 1 446 0 0
Vahetusvõlakirjade lunastamine -649 -773 -6 0
Saadud laenud 56 923 28 260 23 449 8 984
Tagastatud laenud -7 496 -7 048 -1 987 -909
Makstud intressid -3 481 -3 318 -1 259 -1 122
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 44 447 22 415 20 197 11 281
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 277 4 935 -39 1 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 317 5 382 7 079 8 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 040 10 317 7 040 10 317

Korr. 2017 12 kuud – võrdlusperioodi andmed on auditeeritud 2017. majandusaasta aruandest.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC