Trigon: 2019. aasta I kvartali majandustulemused

Trigon Property DevelopmentTrigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,87 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis.

Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta esimese kvartali puhaskahjum -5 544 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00123 eurot.

Seisuga 31.03.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 783 723 eurot. Ühingu omakapital oli 1 783 505 eurot, mis moodustas 99,99% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.03.2019 31.12.2018
Raha 58 381 73 296
Nõuded ja ettemaksud 3 868 3 192
Käibevara kokku 62 249 76 488
Kinnisvarainvesteeringud 1 721 474 1 721 474
Põhivara kokku 1 721 474 1 721 474
AKTIVA KOKKU 1 783 723 1 797 962
Võlad ja ettemaksed 218 8 913
Lühiajalised kohustused kokku 218 8 913
Kohustused kokku 218 8 913
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kahjum -1 029 113 -1 023 569
Omakapital kokku  1 783 505 1 789 049
PASSIVA KOKKU 1 783 723 1 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR I kv 2019 I kv 2018
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -2 156 -2 216
Brutokahjum -2 156 -2 216
Üldhalduskulud -3 390 -3 275
Ärikahjum -5 546 -5 491
Neto finantstulu (-kulu) 2 1
PERIOODI PUHASKAHJUM -5 544 -5 490
PERIOODI KOONDKAHJUM -5 544 -5 490
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC