Kas üürnik võib tähtajalise lepingu korral lihtsalt välja kolida?

Raid & KoÜürilepingu võib sõlmida kas tähtajaga või tähtaega määramata. Kui sõlmitakse tähtajaga, siis lõpeb see tähtaja möödumisel. Sageli aga otsustab enne tähtaega välja kolida näiteks seetõttu, et leidis endale parema või odavama elamise. Ja on hea, kui ta sellest üürileandjale ka teada annab, mitte ei viska lihtsalt korteri võtit postkasti ja ei lahku, mida paraku tuleb ka ette.

Kas selline käitumine on tolereeritav? on küll seadusega rohkem kaitstud, kui üürisuhte nõrgem pool, kuid ka tema jaoks kehtivad reeglid. Kohtud on korduvalt selgitanud, et kui sõlmitakse tähtajaline leping, tuleb ka lepingust tulenevaid kohustusi täita tähtaja lõppemiseni. Ja see kehtib mõlema lepingu poole kohta. on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.

Seadusega on sätestatud, et on kohustatud maksma üüri ka aja eest, mil ta eluruumi ei kasuta temast endast olenevatel põhjustel. Seega lihtsalt parema/odavama pinna leidmine ei vabasta teda veel üüri maksmisest.

Selleks, et saaks tähtajalise lepingu ennetähtaegselt üles öelda, peab tal olema mõjuv põhjus. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa üürnikult kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Riigikohus on täpsustanud, et põhjus peab olema ootamatu ja ülesütleja poolest sõltumatu. Uue elamispinna leidmist ei saa kuidagi pidada ootamatuks ja ülesütleja poolest sõltumatuks.

Kui üürnik siiski annab oma otsusest üürileandjale teada, võivad pooled omavahel ennetähtaegses lõpetamises kokku leppida aga mingeid trahvisanktsioone või hüvitist üürileandja nõuda ei saa. Võib kokku leppida, et lõpeb siis, kui üürileandja leiab eluruumile uue üürniku ja sõlmitakse uus üürileping. Sellisel juhul peab algne üürnik maksma üüri kuni uue üürilepingu jõustumiseni. Ja omanikul on täielik alus selle perioodi eest üürnikult üüri nõuda ka kohtu korras, kui üürnik seda vabatahtlikult ei tee.

Loomulikult ei ole keelatud lepinguga kokku leppida, et üürnikul on ka tähtajaline üles öelda mingi etteteatamistähtajaga. Kuid sama ei kehti üürileandja kohta. Ja seda lihtsal põhjusel – seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Kui lepingupooled ei ole kindlad, kas saavad lepingut täita kuni tähtaja lõppemiseni, tuleks pigem sõlmida tähtajatu üürilepingu. Tähtajatu üürilepingu korral saab kumbki pool lepingu korraliselt üles öelda kolme kuulise ette teatamisega. Ja korraline ülesütlemine tähendab seda, lepingu ülesütlemist ei peab põhjendama.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC