Uus Maa turuülevaade 12-2013

Eesti

Detsember näitas taas kerget tehingutehulga kasvu, mis võrreldes varasemate aastatega on erandlik, sest pühadeaeg tõmbab kinnisvaraturul tavaliselt hoo maha. Tõsi, teostatud tehingute arvu tõus ei avaldu enamikes suuremates linnades, vaid tuleb pigem maapiirkondadest, kus ostetakse haritava- ja maatulundusmaa ning metsakinnistuid, millest sai möödunud aastal üks populaarsemaid kaubaartikleid.

Maa-ameti andmetel toimus Eestis detsembrikuu jooksul 3708 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on novembrist 4,6% rohkem. Võrreldes aastataguse detsembriga on tehingute hulk kerkinud 26,8%.

Kinnisvaraturu rahaline maht oli 184,36 miljonit eurot, mis on novembrist 6,7% enam.

Allikas: Maa-amet

Tallinn

Tallinna kinnisvaraturg tõmbas aastalõpule omaselt veidi hoogu maha ning tehtud tehingute hulk seetõttu taas langes. Maa-ameti andmetel toimus möödunud kuul 911 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on novembrist 10,5% vähem. Võrreldes aga ülemöödunud detsembriga, kasvas tehingute hulk siiski 25,1%. Ääremärkusena tasub lisada, et toonane tulemus oli tavapärasest oluliselt madalam ning keskmine aastane kasv on siiski 11,7%.

Allikas: Maa-amet

Ka korteritehingute hulk kahanes ning detsembris müüdi pealinnas 615 korterit (novembris 701), mille ruutmeetri keskmine mediaanhind kasvas kuuga 1,7% 1250 eurole. 12-kuine hinnakasv oli aga 23,4%.

Linnaosade kaupa olid korterite keskmised mediaanhinnad ja nende liikumised järgnevad:

 • Haabersti: 1193 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -0,6% ja aastaga +23,6%*.
 • Kadriorg: 2118 €/m2. Muutus võrreldes novembriga +2,3% ja aastaga +66,2%*.
 • Kalamaja: 1635 €/m2. Muutus võrreldes novembriga +11,5% ja aastaga +21,1%.
 • Kesklinn: 1836 €/m2. Muutus võrreldes novembriga +10,7% ja aastaga +17,3%*.
 • Kristiine: 1469 €/m2. Muutus võrreldes novembriga +6,6% ja aastaga +25%*.
 • Lasnamäe: 1085 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -0,5% ja aastaga +30,4%*.
 • Mustamäe: 1183 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -5,9% ja aastaga +28,2%*.
 • Nõmme: 1091 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -10,2% ja aastaga +18,3%*.
 • Pirita: 1400 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -8,4% ja aastaga +0,4%.
 • Põhja-Tallinn: 1245 €/m2. Muutus võrreldes novembriga +8,8% ja aastaga +27,3%*.
 • Vanalinn: 2500 €/m2. Muutus võrreldes novembriga -12% ja aastaga +17,5%*.

* Suuri hinnakõikumisi põhjustab tehingute struktuur – nii tehingute arv kui ka kallima või odavama hinnaklassi korterite hulk tehingute koguarvust.

Allikas: Maa-amet

Nagu möödunud aasta teises poles laiemalt, oli ka detsembris aina kuumemaks teemaks müügipakkumiste vähenemine, mis eriti avaldub just järelturukorterite osas. Pidev sisseränne Tallinnasse on tekitanud olukorra, kus paljudes väiksemates Eesti linnades-asulates pannakse aina enam kortereid müüki samas kui pealinnas jääb võimalusi ostmiseks vähemaks. Tõsi,  leevendust on toonud aktiivne uusarenduste rajamine, kuid inimesed, kellele on taskukohasem korter vanemas tüüpmajas, seisavad silmitsi väiksema valiku ja kasvavate hindadega.

See tendents iseloomustab ka alalnud aastat ning on selge, et Tallinna ja muu Eesti kinnisvaraturud lähevad üha enam lahku, sest inimesed liiguvad sinna, kus on töö. Kuigi peale Tallinna on Eestis ka teisi elujõulisi tõmbekeskuseid, riisub pealinn siiski koore ja peamiselt ühesuunaline riigisisene ränne jätkub.

Kuigi võiks arvata, et kasvav nõudlus kergitab pidevalt ka hindu, siis drastilist tõusu pole ette näha, sest inimeste sissetulekud seavad omad piirid. Seega ennustame mõõdukat ja stabiilsemat keskmise hinna kasvu, mis ei haara aga päris kõiki korteritüüpe. Näiteks jätkub suurema üldpinna ja kõrgete kommunaalkuludega vanemate tüüpkorterite pakkumishinna kohatine langus, sest selliste korterite osatähtsus müügipakkumistes aina suureneb. Samuti pööravad inimesed oma pilgud asumite poole, kus hind on veel soodsam.

Eramuturg oli detsembris aasta vaikseim, müüdi 21 eramut-suvilat (novembris 36) ja 10 elamukrunti (novembris 7).

Allikas: Maa-amet

Tartu

Ka Tartu kinnisvaraturg tõmbas detsembris hoo maha, sest suurem osa plaanitud tehinguist, mille hulgas olid ka broneeritud korterid uusarendustes, toimusid ära juba varasematel kuudel.

Maa-ameti andmeil toimus 131 ostu-müügitehingut, mis on möödunud aasta madalaim tulemus. Novembriga võrreldes langes tehingute hulk 15% ning 2012. aasta detsembriga kõrvutades 16%.

Allikas: Maa-amet

Kuigi ka müüdud korterite hulk langes, jätkas hinnatase vaikselt tõusu. Detsembris müüdi Tartus 100 korterit, mille keskmiseks ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 1068 eurot. Novembriga võrreldes kerkis hind seega 0,6% ning aastaga suisa 22,6%.

Allikas: Maa-amet

Detsembris müüdi Tartu linna piires 7 eramut (novembris veel 16) ja 1 elamukrunt.

Ida-Virumaa

Sarnaselt kogu Eestiga kerkis ka Ida-Virumaal kinnisvaratehingute arv. Maa-ameti statistika kohaselt teostati detsembrikuus maakonnas 352 ostu-müügitehingut, mis on novembrist 3,9% enam. Võrreldes tunamulluse detsembriga oli kasv lausa 54,4%. Siiski, kuigi kogu aasta lõikes on Ida-Virumaal tehingute hulk tugevalt kasvanud, peab märkima, et 2012. aasta detsember oli tollase aasta üks vaiksemaid kuid, mis tektiabki näiliselt suure aastase kasvu.

Allikas: Maa-amet

Nagu juba varasemates ülevaadetes oleme kirjutanud, on maakonnas asuvatest linnadest tõusev turg Narvas ning mujal on see pigem vahelduv, omamata kindlat trendi ühele või teisele poole.

Narvas müüdi detsembris 60 korterit, mille keskmiseks ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 444 eurot. Võrreldes novembriga kerkis antud hinnatase 8,5%.

Allikas: Maa-amet

Maakonnakeskuses Jõhvis müüdi taas kallimaid kortereid, mille tõttu kerkis ruutmeetri keskmine mediaanhind taas ülisuure 74,4% jagu 223 eurole. Kohtla-Järvel langes ruutmeetri mediaankeskmine hind seevastu 26,8% 69 eurole. Mõlema linna puhul näitavad suured tõusud ja langused seda, millise hinnaklassi kortereid rohkem osteti. Tegelikult on hinnatase olnud neis linnades viimastel aastatel suhteliselt stabiilne.

Allikas: Maa-amet

Pärnu

Pärnus toimus detsembrikuu jooksul 83 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on aasta lõikes keskmine tulemus. Võrreldes novembriga kerkis tehinguaktiivsus 6,4% ja 2012. aasta detsembriga võrreldes 18,6%.

Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 64 (novembris 52), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 768 eurot. Kuuga kerkis hinnatase 10,5% samas kui aastaga pole sisulist muutust toimunud.

Allikas: Maa-amet

Ka eramuturg oli aasta keskmisel tasemel. Müüdi 7 maja (novembris 10) ja 4 eramukrunti (novembris 2).

Viljandi

Detsembris toimus Viljandis maa-ameti andmetel 21 kinnisvara ostu-müügitehingut (novembris 31), mis aasta keskmist arvestades oli pigem madalam tulemus. Ülemöödunud aasta detsembris toimus aga 20 tehingut.

Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 13 (novembris 18). Kuna novembris toimus hulk keskmisest oluliselt madalama hinnaga tehinguid, mis mõjutas ka kõigi tehingute mediaankeskmist ruutmeetrihinda, kerkis antud näitaja detsembriks 60,9% 568 eurole. Tunamulluse detsembriga võrreldes oli kasv aga 22,2%.

Allikas: Maa-amet

Osteti ka 4 eramut (novembris 2). Elamukrunte pole Viljandis aga juba pikemat aega müüdud.

Rakvere

Rakvere kinnisvaraturg detsembris oluliselt ei muutunud. Kokku sõlmiti 27 ostu-müügilepingut, mis on sama palju kui novembris. Aastataguse detsembriga võrreldes oli tehinguaktiivsus siiski 50% kõrgem.

Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 15 (novembris 22), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 483 eurot. Võrreldes novembriga kerkis hinnatase 9,1% ja 2012. aasta detsembriga 19,3%.

Müüdi 5 eramut (novembris 4) ja 1 elamukrunt.

Allikas: Maa-amet

Kuressaare

Kuressaares toimus detsembris 18 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on ühe võrra novembrist vähem. Võrreldes 2012. aasta detsembriga on tehinguaktiivsus kasvanud aga 28,6%.

Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 10 (novembris 13), mille ruutmeeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 641 eurot. Võrreldes novembriga kerkis hinnatase 1,7% ja aastaga 6,8%.

Eramuturg on talve saabudes aga vaikseks jäänud, müüdi vaid 1 maja.

Allikas: Maa-amet

Haapsalu

Haapsalu kinnisvaraturg detsembris mõnevõrra langes, kokku toimus 13 ostu-müügitehingut (novembris 16, 2012. aasta detsembris aga 7).

Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 10 (novembris 8) ning nende ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 384 eurot. Võrreldes novembriga langes hinnatase 2,3% ning ülemöödunud aasta detsembriga võrreldes 36,9%. Suure aastase languse põhjustas kõrgem võrdlusbaas – 2012. aasta detsembris toimus tavapärasest suurem hulk tehinguid korteritega uues majas.

Allikas: Maa-amet

Sarnaselt novembriga müüdi ka detsembris 1 eramu.

Artikli allikas on
Uus Maa
Uus Maa
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC