EfTEN: EfTEN United Property Fund 2022. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused ning osaku puhasväärtus seisuga 30.09.2022

EfTEN United Property FundEfTEN United Property Fund teenis 2022. aasta üheksa kuuga 1,34 miljonit eurot tulusid ning 1,16 miljonit eurot puhaskasumit. Kolmandas kvartalis ulatusid tulud 361 tuhande euroni ning puhaskasum 308 tuhande euroni. Fondi omakapitali maht oli septembri lõpu seisuga 27,2 miljonit eurot.

Fondi investeeringute osas leidsid III kvartalis suurimad arengud aset Uus-Järveküla elurajooni arenduses. Septembri alguses väljastas Rae vald ehitusloa arenduse esimese etapi teede ja trasside välja ehitamiseks ning kvartali lõpus algas ehitusloale vastav ehitustegevus. Lisaks tuli arenduses müüki 10 uut ridamaja boksi. Seni müügis olnud 52st boksist on 50 klientide poolt broneeritud. Kvartaliga tegi EfTEN United Property Fund ühe investeeringu – suurendas 366 tuhande euro väärtuses osalust usaldusfondis EfTEN Residential Fund. Investeering läheb Kaunase üürimajade arenduse lõpetamiseks ning üürimajade arenduse jätkamiseks Vilniuses. Nende investeeringute valmimisel on EfTEN United Property Fund investeeringud hajutatud 29 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Sellega on EfTEN United Property Fund Baltikumi kõige hajutatuma portfelliga kinnisvarafond.

EfTEN United Property Fundi 2022. aasta üheksa kuu tootluseks kujunes 4,6%, millest 3,9 protsendipunkti oli osaku puhasväärtuse (NAV) kasv ja 0,7 protsendipunkti investoritele tehtud rahaline väljamakse. Kvartali lõpu seisuga on kolmandik fondi omakapitalist investeerimata. Fondivalitseja hinnangul on Baltikumi kinnisvaraturul soodsamad ostukohad veel ees.

Koondkasumiaruanne

III kvartal 9 kuud
2022 2021 2022 2021
€ tuhandetes
Tulud
Intressitulu 80 27 220 27
Dividenditulud 0 0 212 0
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt 281 18 909 18
Tütarettevõtetelt 23 -2 182 -2
Alusfondidelt 258 20 726 20
Tulud kokku 361 45 1 341 45
Kulud
Tegevuskulud
Valitsemistasud -25 -3 -68 -3
Fondi administreerimise kulud -22 -2 -88 -2
Muud tegevuskulud -6 -1 -31 -1
Tegevuskulud kokku -53 -6 -186 -6
Ärikasum 308 39 1 155 39
OSAKUOMANIKELE KUULUV FONDI PUHASVÄÄRTUSE KASV 308 39 1 155 39
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,12 0,10 0,56 0,10

 

Finantsseisundi aruanne

30.09.2022 31.12.2021
€ tuhandetes
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 9 227 2 743
Muud nõuded ja viitlaekumised 297 3 216
Käibevarad kokku 9 524 5 959
Põhivarad
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande 12 290 7 924
Tütarettevõtted 1 533 628
Kinnisvarafondid 10 757 7 296
Antud laenud 5 376 2 500
Põhivarad kokku 17 666 10 424
VARAD KOKKU 27 190 16 383
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused 4 4
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 4 4
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 27 186 16 379
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 27 190 16 383

EfTEN United Property Fund 2022. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.09.2022

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpus 10,95 eurot, kasvades kuuga 0,5%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 10,3% ning investeeritud kapitali tootlus 12%.

Septembris andis fondi tootlusele suurima panuse Danske büroohoone Vilniuses (fond omab hoonet läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5), mille rahavoog kasvatas investeeringu väärtust 1,1% võrra. Oleme alates hoone ostmisest eelmise aasta lõpus vahetanud välja suurema osa rentnikest. Sellega on hoone keskmine üüritase kasvanud pea 15% võrra. Kõrgem üüritulu võimaldab ettevaates suurendada objekti suhteliselt madalat laenukoormust (45% objekti väärtusest) ning selle arvel teha investoritele täiendav väljamakse.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/

EfTEN_United_Property_Fund_2022_9m_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

22.03.2023 Kinnisvara müügikoolitus