EfTEN: 2017. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

EftenJuhatuse esimehe kommentaar

EfTEN Real Estate Fund III AS’i 2017. aasta ning IV kvartali olulisim sündmus oli fondi aktsiate noteerimine Nasdaq Balti põhinimekirjas. Kokku kaasati IPO protsessis 3,5 miljonit eurot uut omakapitali, mis märgiti investorite poolt 5,7-kordselt üle. Fond tegi 2017. aastal kaks uut investeeringut, omandades Hortese aianduskeskuse ning Laagri Selveri toidupoodi arendava ettevõtte. Laagri Selver avati plaanipäraselt 2017. aasta detsembris.

Möödunud aastal täitus fondi seni suurimal investeeringul, Saules Miestase kaubanduskeskusel 10’s tegutsemisaasta. Fond tegi olulise investeeringu Saules Miestase välisilme uuendamisesse, investeerides kokku 500 tuhat eurot keskuse välisfassaadi vahetusse.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2017. aasta müügitulu oli 7,300 miljonit eurot, kasvades aastaga 37%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid (s.h edukustasu reservi muutust), amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu (EBITDA) oli 2017. aastal kokku 5,659 miljonit eurot (2016: 3,925 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 6,574 miljonit eurot ning puhaskasum suurenes võrreldes 2016. aastaga 51%.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2017. aastal 98% (2016: 97%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 2017. aastal kõigest 2% (2016: 3%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2017. aastal müügitulust 22,8%. 2016. aasta sama näitaja jäi 26,9% tasemele.

Kontserni varade maht oli seisuga 31.12.2017 97,291 miljonit eurot (31.12.2016: 77,233 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 88,390 miljonit eurot (31.12.2016: 73,539 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas aastaga 13% tulenevalt äritegevuse kasumi kasvust, madalatest intressimääradest ning efektiivsest kulujuhtimisest. 2017. aastal maksti dividende 2016. aasta kasumist kogusummas 1 503 tuhat eurot. Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2017. aastal kasvanud 17%. Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli 2017. aastal 21,6% (2016: 22,5%). Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2017. aastal sõlmis Kontsern seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamisega uusi laenulepinguid kogusummas 5,1 miljonit eurot. Üks uus laenuleping sõlmiti fikseeritud intressimääraga tasemel 1,82% ning teine 1 kuu EURIBORi baasil, millele lisandub marginaal 1,4%.

Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on aasta lõpu seisuga 1,73% (2016: 1,67%) ning LTV (Loan to Value) 52% (2016: 58%).

EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2017. aastal maksis EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 1,5 miljonit eurot (2016: 411 tuhat eurot), s.o 6% (2016: 3%) sissemakstud aktsiakapitali kohta. Fondi juhatus teeb 2018. aastal aktsionäridele ettepaneku jagada 2017. aasta kasumist (neto)dividendideks 2,2 miljonit eurot, mis 2017. aasta lõpuks sissemakstud aktsiakapitali kohta on 6,1%. Dividend aktsia kohta 2017. aasta kasumist oleks 68 senti (2016: 63 senti).

Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2017. aasta lõpu seisuga on Kontsernil 8 (2016: 6) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 88,4 miljonit eurot (31.12.2016: 73,5 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 81,7 miljonit eurot (31.12.2016: 69,7 miljonit eurot).

Aktsiainfo

Seisuga 31.12.2017 on EfTEN Real Estate Fund III AS aktsiakapitali tehtud sissemaksed kokku 35,883 miljonit eurot (31.12.2016: 24,891 miljonit eurot). Aktsiate arv seisuga 31.12.2017 oli 3 222 535 tükki (31.12.2016: 2 385 263 tükki). EfTEN Real Estate Fund III AS noteeris oma aktsiad 2017. aasta novembris NASDAQ Tallinna börsil.

Seisuga 31.12.2017 oli EfTEN Real Estate Fund III AS-l kaks üle 10%-lise osalusega aktsionäri – Altius Energia OÜ, kellele kuulus ettevõttest 14,1% ning Järve Kaubanduskeskus OÜ, kellele kuulus aasta lõpu seisuga 10,2% ettevõtte aktsiatest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

+ 8 = 10

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.12.2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?