EfTEN: EfTEN Real Estate Fund III AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2022

EfTEN Real Estate Fund IIIFondijuhi, Viljar Arakase kommentaar:

Käesoleva nädala jooksul on toimumas EfTEN Real Estate Fund III AS`i ning EfTEN Kinnisvarafond AS’i erakorralised üldkoosolekud, mis on otsustamas kahe fondi ühinemist Balti riikide suurimaks ärikinnisvarafondiks. Plaanitava ühinemise valguses esitame lisaks EfTEN Real Estate Fund III AS’i tavapärastele finantstulemustele ka EfTEN Kinnisvarafond AS’i konsolideeritud 2022. aasta 11-kuu auditeerimata finantstulemused koos teiste oluliste mõõdikutega. Leiame, et mõlema ühendatava fondi tulemuste avaldamine üldkoosolekute eel annab aktsionäridele hea võimaluse võrrelda fondide viimaseid teadaolevaid finantsnäitajaid ning nende dünaamikat.

Oleme veendunud, et fondide ühinemine on mõlema fondi aktsionäride parimates huvides, mis tagab varade parema hajutatuse nii ärisegmenditi kui ka geograafiliselt, misläbi väheneb iga üksikinvesteeringu osakaal ja sellest tulenevad riskid. Kahe fondi 20 suurima üürniku hulgas on ainult üks kattuv üürnik – Rimi (UKU Keskuses Viljandis, RAF Centrs’s Jelgavas ning Saules Miestases Šiauliais). Ühinemine loob ka suurema turukapitalisatsiooni, mis eelduslikult viib ühinenud fondi Nasdaq Baltikumi kümne suurima ettevõtte piirimaile.

Novembris viis Colliers International läbi mõlema fondi kinnisvarainvesteeringute erakorralise hindamise. Erakorraliste hindamiste tulemused on kajastatud mõlema fondi finantsaruannetes seisuga 30.11.2022, mis omakorda tagab, et üldkoosolekute toimumise ajaks on mõlema fondi varade ning puhasväärtuse osas olemas võimalikult värske ülevaade. Kuna kinnisvarainvesteeringud moodustavad mõlema fondi puhul üle 90% kogu varade mahust, on värskeim hindamine eriti oluline. Mõlema fondi valitseja on EfTEN Capital AS ning saame kinnitada, et mõlema fondi varad on hinnatud samadel alustel ning lähtuvalt sarnastest turueeldustest. Värsked hindamise tulemused kinnitavad veelkord, et kaks fondi on käitunud majanduse erinevates tsüklites ühesuguselt – mõlema fondi kinnisvaraportfellide väärtus langes hindamise tulemusena novembris 0,3%-0,4%. Täpsema info Colliers International poolt läbiviidud fondide kinnisvarainvesteeringute erakorralisest hindamistest leiab lisatud kokkuvõtetest.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i finantstulemused

Selle aasta 11 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 12,9 miljonit eurot müügitulu (11% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal) ning 10,7 miljonit eurot EBITDA-d (10% ja 998 tuhat eurot rohkem kui eelmisel aastal). Fondi EBITDA kasvust 37% on seotud uute kinnisvaraobjektide lisandumisega ning 63% kasvust tuleb like-for-like kinnisvaraportfelli paremast tulemusest nii seoses vakantsuse vähenemise kui ka Covidi-aegsete allahindluste lõppemisega.

Seisuga 30.11.2022 on EfTEN Real Estate Fund III AS’i kinnisvarainvesteeringute maht kokku 168,5 miljonit eurot (93% varade mahust) ning kinnisvaraportfelli selle aasta 11 kuu NOI (neto üüritulu) on 12,3 miljonit eurot. Fondi kinnisvaraobjektide vakantsus oli 30.11.2022 seisuga 0,6%. Fondi üürnike maksekäitumine on hea – üle 30 päeva laekumata arveid oli fondi tütarettevõtetel novembri lõpu seisuga vaid 15 tuhat eurot.

Fondi pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli 30.11.2022 seisuga 3,13%. Seoses Euribori tõusuga alates selle aasta juunist on pangalaenude intressimäärad kasvanud 0,83 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund III AS on sellel aastal teeninud 5,5 miljonit eurot dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu (21% rohkem kui eelmisel aastal). Arvestades fondi dividendipoliitikat, saaks selle põhjal aktsionäridele maksta esimese 11-kuu eest 87,4 eurosenti (bruto)dividende aktsia kohta (eelmisel aastal: 72,35 eurosenti aktsia kohta).

Lisaks eelolevale on Laagri Selveri kinnistu laenulepingust tulenevalt võimalik laenusummat suurendada 1 miljoni euro ulatuses, mille plaanime samuti 2023. aasta kevadel aktsionäridele dividendideks välja maksta. Fondi 11 kuu vaba rahavoog moodustab koos refinantseerimisest saadavate vahenditega 6,5% EfTEN Real Estate Fund III AS keskmisest omakapitalist sellel aastal.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i NAV oli 30.11.2022 seisuga 20,449 eurot ja EPRA NRV 21,79 eurot. Fondi NAV vähenes novembris võrreldes oktoobriga 0,05% ning EPRA NRV suurenes 0,13%.

EfTEN Kinnisvarafond AS’i finantstulemused

EfTEN Kinnisvarafond AS’i konsolideeritud kinnisvaraportfellis on 15 kinnisvarainvesteeringut koguväärtuses 196,15 miljonit eurot ning üks 50%-lise osalusega sidusettevõttele kuuluv kinnisvarainvesteering (hotell Palace). Kinnisvarainvesteeringud moodustavad fondi varadest kokku 93% ning sidusettevõtte väärtus moodustab fondi varadest 1,2%. Fondi varade kogumaht oli 30.11.2022 seisuga 210,41 miljonit eurot. EfTEN Kinnisvarafond AS’i selle aasta 11 kuu konsolideeritud NOI on kokku 13,57 miljonit eurot.

EfTEN Kinnisvarafond AS’i kinnisvaraportfelli vakantsus oli 30.11.2022 seisuga 1,9%. Fondi tütarettevõtetel on üle 30 päeva laekumata arveid novembri lõpu seisuga kokku 39 tuhat eurot, mis on fondi tavapärane tase.

Selle aasta 11 kuu kokkuvõttes on EfTEN Kinnisvarafond AS teeninud konsolideeritud müügitulu 14,8 miljonit eurot (3,6% rohkem kui eelmisel aastal) ning 12,5 miljonit eurot EBITDA-d (2,9% rohkem kui eelmisel aastal).

EfTEN Kinnisvarafond AS’i tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli 30.11.2022 seisuga 3,11%. Seoses Euribori tõusuga alates selle aasta juunist on EfTEN Kinnisvarafond AS’i pangalaenude intressimäärad kasvanud 0,8 protsendipunkti.

EfTEN Kinnisvarafond AS’i korrigeeritud vaba rahavoog (EBITDA miinus intressikulu ja laenumaksed) on sellel aastal kokku 7,84 miljonit eurot (0,8 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal). EfTEN Kinnisvarafond AS’i rahavoo kasvust on sellel aastal 0,36 miljonit eurot andnud EBITDA suurenemine seoses vakantsuste väljaüürimise ning üüritulu kasvuga ning ülejäänud kasv on seotud madalamate intressi- ja laenumaksetega.

Lisaks eelolevale on EfTEN Kinnisvarafondi tütarettevõttele kuuluva Rakvere Politsei- ja pääste ühishoone laenulepingust tulenevalt võimalik laenusummat suurendada 1 miljoni euro ulatuses, mille plaanime samuti 2023. aasta kevadel aktsionäridele dividendideks välja maksta. Fondi 11 kuu vaba rahavoog moodustab koos refinantseerimisest saadavate vahenditega 7,5% EfTEN Kinnisvarafond AS keskmisest omakapitalist sellel aastal

EfTEN Kinnisvarafond AS’i NAV oli 30.11.2022 seisuga 3,1384 eurot ning EPRA NRV 3,1558 eurot.

EREF_III_reports_monthly_11_2022

EfTEN-Real_Estate_Fund_III_VALUATION_SUMMARY_301122

EfTEN-Kinnisvarafond_VALUATION_SUMMARY_301122

EKF_reports_monthly_11_2022

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika