EfTEN: EfTEN Real Estate Fund III AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2023

EfTEN Real Estate Fund III2022 aasta detsembris otsustasid EfTEN Real Estate Fund III AS ning EfTEN Kinnisvarafond AS üldkoosolekud kiita heaks kahe fondi ühinemine bilansipäevaga 01.01.2023. Kuigi lõplik juriidiline ühinemine leiab aset eelduste kohaselt 2023. aasta märtsis, on ühinemise bilansipäevast ja rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) tulenevalt lisatud EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud aruannetesse alates 01.01.2023 ka EfTEN Kinnisvarafond AS ning tema tütar- ja sidusettevõtete tulud, kulud, varad, kohustused ja omakapital.

EfTEN Real Estate Fund III AS puhasväärtuse korrektseks arvutamiseks seisuga 31.01.2023 on EfTEN Real Estate Fund III AS aktsiate arvu aruandluse eesmärgil suurendatud määras, mis eelduslikult vastab ühinemise läbiviimiseks EfTEN Kinnisvarafond AS’i aktsionäridele suunatult emiteeritavate aktsiate arvule. Auditeerimata andmetel emiteeritakse EfTEN Kinnisvarafond AS’i aktsionäridele ühinemisega seonduvalt kokku 5 747 261 aktsiat ning EfTEN Real Estate III AS aktsiate arv on ühinemise järgselt kokku 10 819 796 aktsiat.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i jaanuarikuu finantstulemused

EfTEN Real Estate Fund III AS´i konsolideeritud üüritulu oli jaanuaris kokku 2 495 tuhat eurot, s.o 1,93 korda (1 201 tuhat eurot) rohkem kui detsembris. Suurenemisest 1 335 tuhat eurot tuleb EfTEN Kinnisvarafond AS’i kinnisvarainvesteeringute konsolideeritud üüritulust ning -169 tuhat on seotud Saules Miestas kaubanduskeskuse detsembri käibeüüriga, mida jaanuari tulemustes enam ei ole. Ülejäänud üüritulu kasv on suures osas seotud üüride indekseerimistega.

Konsolideeritud halduskulud olid jaanuaris kokku 125 tuhat eurot, s.h EfTEN Kinnisvarafond AS’i kinnistute konsolideeritud halduskulud 82 tuhat eurot. Mõlema fondi halduskulud olid jaanuaris tavapärasest pigem madalamad. Üldkulud olid jaanuaris kokku 295 tuhat eurot, s.o 73 tuhat eurot rohkem kui detsembris.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli jaanuaris 2 136 tuhat eurot (1 044 tuhat eurot rohkem kui detsembris). Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal, on (Like-for-like) EBITDA võrreldes eelmise aasta jaanuariga suurenenud 4,1%.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud korrigeeritud rahavoog oli jaanuaris kokku 954 tuhat eurot, s.o 316 tuhat eurot rohkem kui detsembris. Suhteliselt väike suurenemine, arvestades kahe fondi finantstulemuste proportsioone, on seotud detsembri laenumaksetega, mis mitmetes Leedu tütarettevõtetes langesid 2. jaanuari peale, s.t jaanuaris maksis fond laenumakseid ca 100 tuhat eurot tavapärasest enam. Lisaks, nagu ülal mainitud, suurendas EfTEN Real Estate Fund III AS detsembri tulemusi Saules Miestas kaubanduskeskuse käibeüür. Ilma käibeüüri ja suuremaid laenumakseid arvestamata, oleks jaanuari korrigeeritud rahavoog 1 054 tuhat eurot ning detsembri korrigeeritud rahavoog 502 tuhat eurot, s.t tavapärases olukorras suureneks korrigeeritud rahavoog 2,1 korda.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.01.2023 seisuga 23 893 tuhat eurot ning raha jääk suurenes 12 563 tuhande euro võrra. Sellest suurenemisest 11 621 tuhat moodustab EfTEN Kinnisvarafond AS’i konsolideeritud raha jääk seisuga 31.12.2022.

Kahe fondi kaalutud keskmine intressimäär oli jaanuari lõpu seisuga 4,07% (31.12.22: 3,69%). LTV suurenes ühinemise bilansipäeva järgselt 40%-lt 41%-ni.

Arvestades nii EfTEN Real Estate Fund III AS’i dividendipoliitikat ning dividendivõimekust (sh EfTEN Kinnisvarafond AS’i osa), saaks EfTEN Real Estate Fund III AS maksta eelmise aasta tulemustelt netodividende kokku 12 471 tuhat eurot. Arvestades ühinemisel suurendatavate aktsiate arvu, on see 1,15 eurot aktsia kohta. Eelmisel aastal maksis EfTEN Real Estate Fund III AS netodividende kokku 4 058 tuhat eurot (80 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS puhasväärtus aktsia kohta (NAV) oli 31.01.2023 seisuga 21,4187 eurot ja NAV suurenes võrreldes detsembriga 4,2%. NAV-i sedavõrd erakordne suurenemine tuleb sellest, et fondide ühinemisega seotud suunatud emissioon tehakse EPRA NRV põhjal. EPRA NRV oli 31.01.2023 seisuga 22,0596 eurot ning see suurenes jaanuaris 0,7%.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal