Arco Vara: Arco Vara 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Vaadeldes tagasi eelmisele kvartali kinnisvaraturule, saab seda iseloomustada vaid sõnaga “ootus”. Paistab, et ostjatel on ootus kinnisvara müügihindade langemisele ja müüjatel ootus intressimäärade tõstmise rahunemise suunas. Tegelikult oodatakse uue reaalsusega harjumist.

Kodulahe Kvartalis jätkab Arco Tarc planeeritult ehitustegevust. Oleme end häälestanud müügiperioodiks 2023. aasta teises pooles, mil meie hinnangul kasvab nõudlus optimaalsete ülalpidamiskuludega korteritele ning intressimäärad on stabiliseerumas. Sellele aitab kaasa ehitustegevuse üldine langus 2022. ja 2023. aastal. Sealjuures soosivad Arco Vara maapanga ülesehitus ja arenduses projektid selgelt tegevusmahtude edasist tõstmist.

Bulgaaria eramuarendus Botanica Lozen Residences on jõudnud ehituse alguseni, kus hetkel on käimas vundamendi- ja kaevetööd. Esimeses etapis ehitatavast 16st kodust on ühele hoonele sõlmitud broneerimisleping. Tuleb ära mainida, et Bulgaaria ei ole seotud Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõusuga ning kohalik baasintressimäär on tõusnud 1,3%-ni, mis hoiab energiat üleval ka sealsel kinnisvara müügiturul.

Möödunud kvartali tulemustest jääb silma ligi 800 tuhande euro suurune kahjum, mille oluline komponent on seotud juhatuse otsusega peale 10-aastaseid jõupingutusi teenida stabiilset üüritulu, müüa Madrid BLVD hoone. Otsus on seotud Arco Vara ootusega teenida 20% omakapitali tootlust aastas, mida ettevõte ärikinnisvara rentides ei ole suutnud. Vabanev 4,1 miljonit eurot suunatakse arendustegevusse ehk hoone müügist tulenev ühekordne kahjum ei ole väärt kapitali edasist puuris hoidmist.

Finantsnäitajatele keskendudes saab positiivseks pidada kõrget likviidsuse taset ning madalat laenuintressi tõusu, mille võimaldasid varasemad fikseeritud intressimääraga laenulepingud, mis ka edasistes perioodides hoiavad Arco Vara intressikulusid kontrolli all.

Kokkuvõtvalt on ettevõtte eesmärgid jäänud samaks ja jätkame ettevõtte vundamendi tugevdamist jõudmaks klientidele müüa vähemalt 200 kodu aastas. 2023. aasta peamiseks eesmärgiks on suurendada arenduses olevate ühikute arvu, kuid juba käimasolevates arendustes peame suuremat rõhku suunama innovatsioonile luues järgmisel tasemel Arco Vara.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta IV kvartali müügitulu oli 327 tuhat eurot, mis on 1% vähem kui 2021. aasta IV kvartali müügitulu 330 tuhat eurot. Grupi 2022. aasta 12 kuu müügitulu 13 494 tuhat eurot on 16% suurem kui 2021. aasta 12 kuu müügitulu 11 613 tuhat eurot.

2022. aasta IV kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 723 tuhat eurot ja puhaskahjumiks -811 tuhat eurot (12 kuud 2022: ärikasum 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot). 2021. aasta IV kvartalis sai grupp ärikahjumit 155 tuhat eurot ja puhaskahjumit 354 tuhat eurot (12 kuud 2021: ärikasum 2 569 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 071 tuhat eurot).

2022. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 12 parkimiskohta (12 kuuga kokku 72 korterit ja 1 maa Lätis). 2021. aasta IV kvartalis kuulus käibesse samuti vaid garaažide lõppmüük, kuid 12 kuuga müüdi lisaks 63 korterit ja 2 äripinda.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2022. aasta 12 kuuga 5 341 tuhande euro võrra, tasemele 14 662 tuhat eurot 31.12.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2022 seisuga 5,8%, mis on 0,6% võrra suurem võrreldes 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aasta IV kvartalis 327 tuhat eurot (IV kvartal 2021: 330 tuhat eurot) ja 12 kuuga 13 494 tuhat eurot (12 kuud 2021: 11 613 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas IV kvartalis 89 tuhat eurot ja 12 kuuga 12 426 tuhat eurot (2021. aasta: IV kvartalis 37 tuhat eurot ja 12 kuuga 10 478 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aasta IV kvartalis oli 161 tuhat eurot ja 12 kuuga 756 tuh eurot (2021. aasta IV kvartalis 202 tuhat eurot ja 12 kuuga 810 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli kõik rendivalmis kontoripinnad välja renditud, samuti olid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. 9% kontoripinnast on renoveerimises.

Madridi hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Hoone müügist ei saada 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust oodatakse 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali vabanemist.

2022. aastal loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. Pakutakse grupisisesest ehitusteenust fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Hoonete müügitulu kajastub 2022. aruandes, müümata kortereid ei ole.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi müük ja ehitus aadressil Lammi 8 algasid 2022. aasta veebruaris.  Hoone peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Üks korterelamud saab valmis 2023. aasta lõpus, teised majad 2024. aasta alguses. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 42 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis 2023. aastal ehitada 5 koduga eksklusiivne ning kvaliteetne kobarelamu. Teede ja kommunikatsioonide ehitus on lõppenud. Maja valmib aasta jooksul. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud. Kogu projekti ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2022 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

In thousands of euros 12m 2022 12m 2021 Q4 2022 Q4 2021
Revenue from sale of own real estate 12,426 10,478 89 37
Revenue from rendering of services 1,068 1,135 238 293
Total revenue 13,494 11,613 327 330
Cost of sales -10,913 -8,578 -248 -123
Gross profit 2,581 3,035 79 207
Other income 212 258 3 -14
Marketing and distribution expenses -249 -200 -96 -91
Administrative expenses -1,118 -1,106 -354 -475
Other expenses -14 -76 -5 -18
Gain/loss on revaluation of investment property -350 658 -350 236
Operating profit/loss 1,062 2,569 -723 -155
Financial costs -367 -390 -88 -91
Profit/loss before tax 695 2,179 -811 -246
Income tax 0 -108 0 -108
Net profit/loss for the period 695 2,071 -811 -354
 
Total comprehensive income/ loss for the period
695 2,071 -811 -354
     
Earnings per share (in euros)    
– basic 0.07 0.22 -0.08 -0.03
– diluted 0.07 0.22 -0.08 -0.03

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 In thousands of euros 31 December 2022 31 December 2021
Cash and cash equivalents 3,427 1,863
Receivables and prepayments 4,387 3,701
Inventories 22,511 15,761
Investment property for sale 9,050 0
Total current assets 39,375 21,325
Receivables and prepayments 18 5
Investment property 82 9,943
Property, plant and equipment 284 154
Intangible assets 46 87
Total non-current assets 430 10,189
TOTAL ASSETS 39,805 31,514
Loans and borrowings 5,255 6,043
Payables and deferred income 3,681 2,368
Total current liabilities 8,936 8,411
Loans and borrowings 12,834 5,141
Total non-current liabilities 12,834 5,141
TOTAL LIABILITIES 21,770 13,552
 
Share capital 7,272 7,272
Share premium 3,835 3,835
Statutory capital reserve 2,011 2,011
Retained earnings 4,917 4,844
Total equity attributable to owners of the parent 18,035 17,962
TOTAL EQUITY 18,035 17,962
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 39,805 31,514

ArcoVara_aruanne Q4 2022 EST

AV-Presentatsioon_Q4_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal